Nyhetsarkiv

Alla våra nyhetsartiklar samlade på ett ställe.

DSC_8101

Riskanalyser för elnät med Ale El

Riskanalys enligt Svenska kraftnäts och Energimarknadsinspektionens krav

Föredrag Norrköpings kommun

Övning med TiB-grupp

Övning med TiB-grupp

Övning Ebba

Övning Ebba

Simuleringsövning med Sydkraft Hydropowers krisledning.

Bullerforsen

Övning Otto

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft

Sirius

Övning Sirius

Seminarieövning med Statkraft Sveriges krisledning

Siri-byf

Övning Siri

Övning med Fortums krisberedskapsgrupp.

Högt flöde

Utredning av konsekvenserna av stormen Hans

Utredningen dokumenterar hur stormen Hans påverkade vattenkraftverksamheten i Sverige och samt erfarenheter från hanteringen.

Övning Åsa

Övning Åsa

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft

Elberedskap

Stärkt elberedskap

Företagen i elförsörjningen ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och ta fram beredskapsplaner för att stärka elberedskapen.

Övning Gustav

Övning Gustav

Övning för anläggningsnära personal inom vattenkraften.

Knipa och Blåhake

Övning Knipan och Blåhaken

Personal från Sydkrafts Hydropowers driftcentral för vattenkraft övades på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften.

DSC_8101

Riskanalyser för elnät med Ale El

Riskanalys enligt Energimarknadsinspektionens krav

tåg

Övning Lumetorm

Seminarieövning och utbildning för Mjölby kommuns krisledningsstab.

Olycka

Övning Erik

Simuleringsövning och utbildning för Sydkraft Hydropowers krisledning.

LCA 2023 03 02

Säkerhet på flygplats

VSL hjälper Linköping City Airport med systematiskt säkerhetsarbete.

Övning Ylva

Övning Ylva

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Kiruna

Varningssystem vid dammhaveri för Viscariagruvan

VSL har utrett behovet av varningssystem vid dammhaveri för Viscariagruvan i Kiruna.

Ale-2023-1

Krisledningsövning med Ale El

Seminarieövning med Ale El:s krisledning

Skärmbild 2022-12-16 115633

Utvärdering av Mjölby kommuns krishantering

Utvärdering av kommunens hantering i samband med att kommunen gick upp i krisledningsstab till följd av kriget i Ukraina.

Tina

Krisövning Tina med Tekniska verken

Övning med Tekniska verkens krisledning

Beredskapsplanering för vattenkraft

Vattendragsvis beredskapsplanering för säker drift.

Tidplan

Risk- och sårbarhetsanalys för Statkraft Sverige AB

VSL har hjälpt Statkraft Sverige AB att genomföra risk- och sårbarhetsanalys enlig kraven i elberedskapslagen.

Isolator

Risk- och sårbarhetsanalys för produktionsnät

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum Produktionsnät AB

Stabsutbildnin2

Stabsutbildning med Jordbruksverket

Stabs- och ledningsutbildning för Jordbruksverkets krisorganisation

Höstlöv

Övning Höstlöv

Övning med Skellefteå Krafts driftorganisation

Viktoria

Övning Viktoria

Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

Bullerforsen

Övning Sonja

Övning med Fortums krisberedskapsgrupp

Personal från hyresbostäder möter räddningstjänsten.

Övning för tjänsteman i beredskap

Övning för Hyresbostäders tjänsteman i beredskap

Stina0

Övning Stina

Övning med Hyresbostäders krisgrupp i Norrköping

Vattenkraftverk

Vattenkraftövning i Karlskoga

Karlskoga Energi utvecklar säkerheten i vattenkraften.

M2-20

Riskanalyser för elnät med Ale El

Riskanalys enligt Energimarknadsinspektionens krav

ˆ

Utvärdering av hanteringen av Covid-19

Utvärdering av hanteringen av Covid-19 i Boxholms kommun

ÖBP

Övning Tomas

Övning med Fortums krisberedskapsgrupp

control

Övenskommelse med Lokalkraft Sverige om drönarförmåga

Överenskommelse med Lokalkraft Sverige

cctraining2020

Stabsutbildning: krisledning på distans

Under pandemin har flera organisationer aktiverat sina krisledningar. Även om pandemin är en kris i sig, så måste…

Covid-cell

Hanteringen av Covid-19

Utvärdering av kommuners hantering av Covid-19

aleel_rsa2020

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

CM-stabsutbildning

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet

25

VSL fyller 25 år

VSL fyller 25 år

dammsak-ledare

Dammsäkerhet för ledare

Utbildning av personal hos företag och myndigheter med ansvar för dammsäkerhet.

Vattenlackan-Boxholm-2018

Vattenläckan i Boxholm i december 2018

VSL har utrett hanteringen av vattenläckan i Boxholm i december 2018.

Ale-el-RSA-2017

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys för Ale Els elnät och elhandel.

WS-i-Sveg

Utredning av skogsbranden 2018

Workshop i Sveg om lärdomar från skogsbranden i Hälsningland

OvningVoK

Krisövning med vård- och omsorgskontoret

Den 19 december 2018 genomförde Norrköpings kommun en krisövning med vård- och omsorgskontorets krisgrupp.

fortum1

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum Sverige AB

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum

svk2018

Svenska kraftnät – Temadag om beredskap för dammhaveri

VSL håller föredrag vid Svenska Kraftnäts temadag om beredskap för dammhaveri

Utvecklingsdag_2018

Utvecklingsdag med Hyresbostäders krisgrupp

Utvecklingsdag för krisgruppen

Vallastaden

Expo Vallastaden: riskanalys och säkerhetsplan

Riskanalys och säkerhetsplan för bo- och samhällsmässan Vallastaden.

Fortum_rsa_2017

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum Sverige AB

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum

MGU-Norrkoping

MGU: bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

Myndighetsgemensam utvärdering av bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

KHR-feb2017

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

MGU-Jonkoping

MGU-utbildning i Jönköping

MGU-utbildning i Jönköping

MGU-Uppsala

MGU-utbildning i Uppsala

MGU-utbildning i Uppsala

Aleel-rsa-2016

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

MGU-jan2016

Arbetsgruppsmöte 5 i projektet myndighetsgemensam utvärdering

MGU: Arbetsgruppsmöte 5 i Linköping

MGU-AG3

Arbetsgruppsmöte 3 i projektet myndighetsgemensam utvärdering

MGU: Arbetsgruppsmöte 3 i Linköping

MGU-AG2

Arbetsgruppsmöte 2 i projektet myndighetsgemensam utvärdering

MGU: Arbetsgruppsmöte 2 i Linköping

aleel2015

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Ljusnan

Utbildning i operativ hantering av allvarliga händelser inom vattenkraften

Utbildning i operativ hantering av allvarliga händelser

lst

Kartläggning av krisberedskapsförmågan

VSL hjälper Länsstyrelsen i Östergötland att kartlägga kommunernas förmåga inom krisberedskapsområdet.

swedcold

Presentation av utvecklingsprojekt vid SwedCOLD

Presentation av utvecklingsprojekt vid SwedCOLD:s temadag

hlr

VSL och abata: Samarbete kring arbetsmiljö och säkerhet

VSL och abata samarbetar inom arbetsmiljö och säkerhet

LstKronoberg

GUL – Gemensam Utvärdering Lärande

GUL – Gemensam Utvärdering Lärande

Messaure

Pilotövning 2 i Energiforskprojektet

Beredskapsövning med Vattenfall i Luleå

Nrkp2014

Workshop om myndighetsgemensam utvärdering

Workshop om myndighetsgemensam utvärdering av insatser

lkhr2014

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Moforsen

Beredskapsövning vattenkraft

Beredskapsövning med E.ON Vattenkraft i Sundsvall

Seminarium_Domle

MSB-seminarium: Att lära av räddningsinsatser – från teori till praktik

MSB-seminarium: Att lära av räddningsinsatser – från teori till praktik

lst

Uppstartsmöte i projektet Myndighetsgemensam utvärdering av samordnade insatser vid epizootier

Uppstartsmöte i Linköping för Utvärderingsprojekt

Ramavtal2014

Ramavtal

VSL tecknar ramavtal inom krisberedskapsområdet med flera statliga myndigheter

RSA-2014

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

kor

Samverkan vid epizooti

Nationella seminarier för bättre beredskap att hantera smittsamma djursjukdomar.

Seminarium_Jkp

Resultatseminarium med Jordbruksverket i Jönköping

Resultatseminarium med Jordbruksverket i Jönköping

Utvardering_PumpaLans

Utvärderingsseminarium för övning Pumpa Läns

Utvärderingsseminarium för övning Pumpa Läns

medalj

Medaljer till VSL-medarbetare

Medaljer till VSL-medarbetare

perjons

Resultatseminarium med Jordbruksverket i Stockholm

Resultatseminarium med Jordbruksverket i Stockholm

lkhr2013

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

crisis_plenary_1

CRISIS: seminarium och redovisning

CRISIS-projektet: seminarium och redovisning

foder

MGU: salmonella Mbandaka i foder

VSL stödjer myndighetsgemensam utvärdering av hanteringen av salmonella Mbandaka i foder

los

VSL föreläser vid MSB om erfarenhetsåterföring och lärande

VSL föreläser vid MSB om erfarenhetsåterföring och lärande

ylva_erf

Erfarenhetseminarium med Hyresbostäder i Norrköping

Erfarenhetsseminarium med Hyresbostäder

aleel_rsa2013

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

crisis2013-screenshot

CRISIS-möte i Lissabon

CRISIS-utbildning i Lissabon

lfo

VSL leder seminarium med Länsförsäkringar Östgötas kriskommitté

VSL leder seminarium med Länsförsäkringar Östgötas kriskommitté

RSA_Valdemarsvik

Risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå i Valdemarsviks kommun

Risk- och sårbarhetsanalys i Valdemarsviks kommun

Fortumflagga

Utbildning med Fortums krisberedskapsgrupp

Utbildning med Fortums krisberedskapsgrupp

crisis_communication

Examensarbete om kriskommunikation vid VSL

Examensarbete om kriskommunikation

RSA_Atvidaberg

Risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå i Åtvidabergs kommun

Risk- och sårbarhetsanalys i Åtvidabergs kommun

Pigs

MGU: kloramfenikolfynd i gris

Myndighetsgemensam utvärdering av kloramfenikolfynd i gris

AAR130129

Redovisning av AAR studie för nationella och regionala olycksutredare

Seminarium med nationella och regionala olycksfallsutredare

Kurs-Tank-efter-var-saker

Stort intresse för kursen Tänk efter – var säker

Stort intresse för VSL:s säkerhetskurs

AAR-redovisning

AAR-seminarium med MSB

VSL leder seminarium om AAR hos MSB

lkhr2012

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

finspang

Risk- och sårbarhetsanalys i Finspång

Risk- och sårbarhetsanalys i Finspång

nacka

Risk- och sårbarhetsanalys i Nacka

Risk- och sårbarhetsanalys i Nacka

sjv_mall

Samverkansseminarium 3 med Jordbruksverket i Stockholm

Samverkansseminarium 3 med Jordbruksverket i Stockholm

sjvlst-ws2

Samverkansseminarium 2 med Jordbruksverket i Stockholm

Samverkansseminarium 2 med Jordbruksverket i Stockholm

brodje_lic

Anders Brödje presenterar sin licentiatuppsats

Anders Brödje presenterar sin licentiatuppsats

jonkoping

Samverkansseminarium hos Jordbruksverket i Jönköping

Samverkansseminarium hos Jordbruksverket i Jönköping

CrisisMeeting-picture-for-web

CRISIS-projektmöte i Linköping

Projektmöte i CRISIS-projektet hos VSL i Linköping

aleel

Risk- och sårbarhetsanalys för elnätet i Ale

VSL presenterar risk- och sårbarhetsanalys av elnätet i Ale kommun.

Temadag-KHR-2012

Temadag med Linköpings krishanteringsråd

Temadag med Linköpings krishanteringsråd

Anders-hnab-2012

Workshop om krishantering med Hyresbostäder i Norrköping

Workshop om krishantering med Hyresbostäder i Norrköping

mobobs_refgrp2-2

Andra referensgruppsmötet i projektet Mobilt observatörsstöd

Referensgruppsmöte 2 i projektet Mobilt observatörsstöd för krisövningar

crisis-wp7-bryssel

CRISIS-projektmöte i Bryssel

Projektmöte i CRISIS-projektet hos Space Application Services i Bryssel

Magnus-och-Arni

Isavia besöker VSL för att lära sig mer om CITE

Isavia besöker VSL för att lära sig mer om CITE

Infofunktionen

Krisinformationsutbildning med Lidingö stad

Krisinformationsutbildning med Lidingö stad

lkhr2011

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Tema risk- och sårbarhetsanalys:
Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

crisis-mtr

CRISIS halvtidsredovisning

Projektredovisning för EU-kommissionen i Bryssel

Trafikverket

VSL och FSD tecknar avtal med Trafikverket

VSL och FSD tecknar avtal med Trafikverket inom krisberedskapsområdet

refgrp1

Referensgruppsmöte i projektet Mobilt observatörsstöd

Referensgruppsmöte i projektet Mobilt observatörsstöd för krisövningar

agm-presenterar

VSL presenterar larmplaner för dammhändelser

VSL presenterar larmplaner för dammhändelser vid älvgruppsmöte i Lossen.

Magnus-presenting

CRISIS Research Workshop

Presentation vid CRISIS Research Workshop i Amsterdam.

Amy-presenterar-pa-ECCE-formaterad

Uppsats presenterad vid ECCE 2011

Uppsats presenterad vid ECCE 2011 i Rostock, Tyskland.

RSA-Linkoping-2011-07-01

Risk- och sårbarhetsanalys for Linköpings kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Linköpings kommun.

Ale-El-RSA-2011-06-08

Risk- och sårbarhetsanalys för elnätet i Ale

VSL presenterar risk- och sårbarhetsanalys av elnätet i Ale kommun.

Impact-2011-05-31

Gränssnitt mellan sjöfartssimulator och CITE

VSL utvecklar datainsamling och visualisering för sjöfartssimulering.

Vinnova-2011

VINNOVA finansierar utveckling vid VSL inom ramen för Forska & Väx

VINNOVA finansierar utveckling vid VSL inom ramen för Forska & Väx.

Bereskapsplaner-Fortum-2011-03-31

Lokala beredskapsplaner inom vattenkraften

VSL hjälper Fortum att utveckla lokala beredskapsplaner för vattenkraften.

Ale-2010-Ramavtal

Ramavtal med Ale El

Ramavtal om konsultstöd för systematiskt säkerhetsarbete

link-khr-2010

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

VSL organiserar seminarium med Linköpings krishanteringsråd.

msbros2010-Skarslackare

VSL medverkar i Den moderna räddningstjänsten

VSL presenterar insatsanalys i MSB:s seminarium Den moderna räddningstjänsten i Rosersberg.

MSB-SRO-Stabsmetodik-1

Stabsutbildning med CITE Observer

VSL introducerar strukturerad reflekterande observation (SRO) i utbildning i stabsmetodik.

NordiCHI2010

NordiCHI 2010

Uppsats presenterad vid NordiCHI i Reykjavik på Island.

msbsem2010-gbgrev-1

Workshops om utvärdering av räddningsinsatser

VSL leder workshops i Göteborg och Revinge om utvärdering av räddningsinsatser.

msbsem2010-stockholm

Workshops om utvärdering av räddningsinsatser

VSL leder workshops i Umeå och Stockholm om utvärdering av räddningsinsatser.

storstad2010

Praktiska råd för lyckade krisövningar

VSL presenterar praktiska råd för lyckade krisövningar för säkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

CRISIS-2010-07-Dev-Meeting

Utvecklingsmöte i CRISIS-projektet

VSL står som värd för ett utvecklingsmöte i CRISIS-projektet.

IMPACT-2010-07-Ship_sim

IMPACT – förändring och säkerhet till sjöss

VSL medverkar i forskarmöte om förändring och säkerhet till sjöss.

HPAS-Maggan

Human Performance at Sea (HPAS)

Uppsats om säkerhet till sjöss presenterades vid HPAS-konferensen i Glasgow.

Exodus

CITE stödjer övning Exodus

CITE stödjer övning Exodus i Rotterdam, Nederländerna.

MSB-IST-2

VSL och MSB besöker IST och OCFRD i Orlando

VSL och MSB besöker räddningstjänst och institut för simulering och träning i Orlando, Florida.

msb-boras-cobra

VSL medverkar i Den moderna räddningstjänsten

VSL presenterar insatsanalys i MSB:s seminarium Den moderna räddningstjänsten i Borås.

msb-seminarium

VSL presenterar projekt på MSB i Karlstad

VSL presenterar projekt om lärande från insatser och övningar på MSB i Karlstad.

secnet2010

VSL och Green leder SecNet-seminarium

Johan Jenvald från VSL leder SecNet-seminarium om krishantering.

IMPACT-kickoff

IMPACT – uppstartsmöte i Göteborg

VSL utvecklar säker sjöfart i IMPACT-projektet.

TF1-Jenvald-Transportforum-2010

Ett helhetsperspektiv på säker sjöfart

VSL presenterar ett helhetsperspektiv på säker sjöfart vid Transportforum 2010.

FSD-VSL-Richard-Johan

VSL och FSD tecknar samarbetsavtal

VSL och FSD tecknar samarbetsavtal.

NL2009-Falck-RISC

VSL och MSB besöker Falck och E-Semble

VSL och MSB besöker träningsanläggningar i Nederländerna

frg

Linköpings frivilliga resursgrupp återsamlas

Återsamlingsträff med Linköpings frivilliga resursgrupp

amia-lombard

Forskningssymposium i San Francisco

Två uppsatser presenterade på forskningssymposium i San Francisco

link-khr2009

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Vinnova

VINNOVA finansierar utveckling hos VSL

VINNOVA finansierar utveckling vid VSL inom ramen för Forska & Väx

MSB-sem-JJ-MM

Seminarium om olycksutredning

VSL presenterar Fallet Gårdsätter – en glimt av framtidens insatsanalys på seminarium om utredning av olyckor anordnat av MSB.

lidingodrake

Lidingö stad och VSL tecknar ramavtal

Lidingö stad och VSL tecknar ramavtal om stöd till utvecklingen av stadens förmåga att hantera kriser

jiri

Jiri Trnka disputerar

Jiri Trnka försvarar sin doktorsavhandling om rollbaserade övningar för taktisk ledning

Insatsanalys

Insatsanalys vid räddningstjänsten

Analys av räddningsinsatser vid Räddningstjänsten i Linköping

hpcp1

Beredskapsplanering i vattenkraften

Anläggningsbesök i samband med beredskapsplanering i vattenkraften

wano

Presentation på WANO-konferens

Presentation på WANO:s 8th Human Performance Meeting i Frankrike

Flags

CITE på flera språk

CITE finns nu på flera språk.

WHO

Artikel i WHO-tidskrift

Vetenskaplig artikel i Bulletin of the World Health Organization

fortum

VSL och Fortum tecknar ramavtal

VSL och Fortum tecknar ramavtal om systematiskt säkerhetsarbete

Dr-Dahlman

Joakim Dahlman disputerar

Joakim Dahlman lägger fram sin doktorsavhandling

banverket-mfl

Ramavtal

VSL tecknar ramavtal med statliga myndigheter om utbildning och övning inom krisberedskapsområdet

mirko-lic

Mirko Thorstensson lägger fram sin licentiatavhandling

Mirko Thorstensson lägger fram sin licentiatavhandling.

waterproof

CITE till Nederländerna

Inrikesministeriet i Nederländerna väljer CITE till övning Waterproof.

srvsando

VSL besöker Sandöskolan

VSL besöker Räddningsverkets skola på Sandö.

GunnarHammarsten

Gunnar Hammarsten – Senior Advisor

VSL hälsar Gunnar Hammarsten välkommen som ny senior advisor.

di

Artikel i Dagens Industri om VSL

Artikel i Dagens Industri om VSL

hoover_dam

VSL besöker Hooverdammen

VSL besöker Hooverdammen

ksu-ramavtal

KSU och VSL tecknar ramavtal

KSU och VSL tecknar ramavtal

pia-news

Övning Pia

Övning Pia i Linköping

saab-logo

SAAB och VSL tecknar avtal

SAAB och VSL tecknar avtal

happy-easter

Glad påsk

Glad påsk

norrkoping

Norrköpings kommun beställer krisledningsutbildning av VSL

Norrköpings kommun beställer krisledningsutbildning av VSL

beda-news

Övning Beda

Simuleringsövning i driftcentral för vattenkraft

ksu_news

KSU och VSL tecknar avtal

KSU och VSL tecknar avtal

vattenkraft

Fortum Generation AB och VSL tecknar avtal

Fortum Generation AB och VSL tecknar avtal

julstamning

God Jul & Gott Nytt År

VSL önskar God Jul & Gott Nytt År

krisledningsnamnden-web

VSL genomför övning med krisledningsnämnden i Boxholm

Övning med krisledningsnämnden i Boxholm

helga

Larmövning i driftcentral

Larmövning i driftcentral

mjolby_ovning

VSL genomför övning med krisledningsnämnden i Mjölby

Övning med krisledningsnämnden i Mjölby

krisovning

VSL får statligt ramavtal inom krishantering

VSL får statligt ramavtal inom krishantering

stadshus

Mjölbys och Boxhoms kommuner beställer krishanteringstjänster av VSL

Mjölbys och Boxhoms kommuner beställer krishanteringstjänster av VSL

vsl_ir

VSL besöker avancerat sensorföretag

VSL besöker avancerat sensorföretag

Lars-web

Erfarenheter från svensk helikopterinsats i Kosovo

Svensk helikopterinsats i Kosovo

magnus-talar

Övning med Linköpings krishanteringsråd

Övning med krishanteringsrådet i Linköping

voyager-rotterdam

Övning Voyager

Voyager – Nationell krisövning i Nederländerna

rosa_ab

VSL inleder samarbete med Rosa

VSL inleder samarbete med Rosa AB

reserved_train

Evakueringsövning i höghastighetståg

Evakueringsövning i höghastighetståg

NOKA-2007

NOKA – konferens om militärt ledarskap i Finland

VSL presenterar multimedia på NOKA

pc-label

Artikel om CITE i La Protezione Civile Italiana

Artikel om CITE i La Protezione Civile Italiana

ramavtal

Linköpings kommun tecknar ramavtal med VSL

Linköpings kommun tecknar ramavtal med VSL.

lina

Övning Lina—Linköpings kommun övar krishantering

Lina: krisövning i Linköpings kommun

johan-at-iscram

Presentation vid ISCRAM 2007

Presentation vid ISCRAM 2007 i Delft, Nederländerna

sem_ex2

Seminarieövning i krishantering

Seminarieövning i krishantering

moses_excon

Övning Moses

Övning Moses

tull2

Systemintegration åt Tullverket

Tullverket beställer systemintegration.

ISCRAM

Uppsats till ISCRAM 2007

Forskningsuppsats accepterad till ISCRAM 2007

ministry2007

Nederländerna väljer CITE

Nederländerna väljer CITE för sin nationella krisövning Voyager

medinfo2007

Två forskningsuppsatser accepterade till Medinfo 2007

Två uppsatser accepterade till Medinfo 2007

jiri-lic

Jiri Trnka lägger fram sin licentiatavhandling

Jiri Trnka lägger fram sin licentiatavhandling

hsl13feb2007

Ledningsövning i Nederländerna

Ledningsövning i Nederländerna

lnk

VSL stödjer utvecklingen av Linköpings kommuns krishantering

VSL stödjer utvecklingen av Linköpings kommuns krishantering

fortum

Fortum Generation AB och VSL tecknar avtal

Fortum Generation AB och VSL tecknar avtal

12

VSL firar sin 12-årsdag

VSL fyller 12 år.

symposium

VSL och CITE på symposium i Nederländerna

VSL demonstrerar CITE vid symposium om krishantering i Nederländerna

users

VSL möter användare i Nederländerna

Forskare och utvecklare från VSL möter användare i Nederländerna.

tull2

Tullverket köper sensorer av VSL

Tullverket köper sensorer av VSL

Annalena

Utbildning i individuell krishantering

VSL höll kurs i krishantering för Fortum

caglavica-act

Caglavica – det goda exemplet: intressentseminarium

Projektet Caglavica – det goda exemplet avslutades med ett intressentseminarium på Försvarsmaktens högkvarter.

ISCRAM

VSL-forskare leder session om datorstödda krisövningar vid ISCRAM 2007

VSL-forskare leder session vid ISCRAM 2007.

hsl-voicelink

Linköpings kommun tecknar avtal med VSL rörande krishantering

Linköpings kommun tecknar avtal med VSL.

laken

Erfarenhetsseminarium Kosovo

Erfarenhetsseminarium Kosovo

Vinnova

VINNOVA finansierar utveckling hos VSL

VINNOVA satsar på VSL.

Annalena

Annalena Waller är ny Senior Advisor för individuell kris- och konflikthantering

VSL stärks med ytterligare en Senior Advisor.

Annalena-Carl-Johan

Utbildning i individuell krishantering

VSL organiserade kurs i krishantering för Fortum.

mobile

Realtidsföljning av mobiltelefonsamtal med CITE® Voice-Link

Realtidsföljning av mobiltelefonsamtal med CITE® Voice-Link.

johan_karl

Redovisning av Caglavica – det goda exemplet

Redovisning av projektet Caglavica — det goda exemplet för chefen för Nordic Battle Group.

voicelink-astor

Astor 1.6

Astor 1.6 för monitorering av telefontrafik släppt.

johan_redovisar

Ledningsövning med Fortum

Ledningsövning med Fortum

aosta_tunnel

Räddningsövning i alptunnel

Räddningsövning i alptunnel

laken

Lars Laken Andersson i Framsyn

Lars Laken Andersson ger intervju i tidningen Framsyn.

hsl-voicelink

CITE® Voice-Link användes vid HSL-övning

CITE® Voice-Link används vid HSL-övning i Nederländerna.

rwstraining

CITE®-utbildning hos Rijkswaterstaat

CITE®-utbildning hos Rijkswaterstaat i Delft.

aktorsseminarium

Caglavica: aktörsseminarium

Caglavica — aktörsseminarium

safe_harbor2

Safe Harbor: nationell krisövning i Nederländerna

Den nationella krisövningen Safe Harbor genomförs i Rotterdam, Nederländerna.

laken-catk

Caglavica: det goda exemplet

Intervju med general Anders Brännström: Caglavica – det goda exemplet

tull

Tullverket beställer utveckling och utbildning

Tullverket beställer utveckling och utbildning.

Vera

Övning Vera vid Fortum Värme i Stockholm

Övning Vera vid Fortum i Stockholm

alfa-05-4

Alfa-05: Informationsteknik för krishantering

Alfa-05: Informationsteknik för krishantering

pandemiworkshop

VSL deltar i pandemistudie i Stockholm

VSL deltar i pandemistudie i Stockholm

amia_presentation

Presentation vid AMIA i Washington DC

Presentation vid AMIA i Washington DC

anser_presentation

Möte om pandemier och simulering i Washington DC

Möte om pandemier och simulering i Washington DC

c_atk

CITE® för uppföljning av internationella insatser

CITE® för uppföljning av internationella insatser

rijkswaterstaat

Leverans av träningsanläggning till Holland

VSL levererar träningssystem till vägverket i Nederländerna.

breda_visit

VSL samarbetar med polisen i Nederländerna

Samarbete med polisen i Nederländerna

bonfire_conference

Inbjuden talare vid internationell konferens i Nederländerna

Inbjuden talare vid internationell konferens om krishantering

hogbobruk

Inbjuden talare vid konferens om lokal beredskap

Inbjuden talare vid konferens om lokal beredskap

bf

Inbjuden talare vid internationell konferens

Inbjuden talare vid internationell konferens

italian_visit

Katastrofmedicinexperter från Italien besöker VSL

Katastrofmedicinexperter från Italien besöker VSL.

WHO

Artikel i WHO-tidskrift

Vetenskaplig artikel i Bulletin of the World Health Organization

hsl

CITE® dokumenterar ledningsövning i Nederländerna

CITE® dokumenterar ledningsövning i Nederländerna.

bf2

Inrikesministeriet i Nederländerna använder CITE®

Inrikesministeriet i Nederländerna använder CITE®.

boosman_jenvald

VSL och E-Semble samarbetar i projekt i Nederländerna

VSL och E-Semble samarbetar i projekt i Nederländerna.

simsafe

Träning och utvärdering av informationshantering vid en kritisk händelse

Presentation av forskningsrapport vid SimSafe-konferensen

biomedsim2005

Simulering av influensaepidemier i lokalsamhällen

Presentation av forskningsrapport vid BioMedSim-konferensen