VSL möter användare i Nederländerna

I en serie möten med användare i Nederländerna diskuterade forskare och utvecklare från VSL hur nya systemlösningar för övning, utvärdering och lärande kan utformas, utvecklas och marknadsföras. Bilden visar ett möte hos vår partner E-Semble i Delft.

Mötena var en del i den förstudie som VSL genomför med finansiering från Vinnova.