Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 18 november 2009 ledde VSL ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd.
Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område.
Vid seminariet redovisade VSL erfarenheterna från två temadagar om den nya influensan som genomfördes under hösten med medlemmar av krishanteringsrådet.

Nätverksbyggandet inom krishanteringsrådet fortsatte genom att medlemmarna fick möjlighet att presentera sin verksamhet, sina resurser och sina behov av stöd vid en eventuell kris.

På bilden syns Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt och säkerhetschefen Kenneth Andersson.