Varningssystem vid dammhaveri för Viscariagruvan

VSL har utrett behovet av varningssystem vid dammhaveri för Viscariagruvan och föreslagit en lösning för detta. Arbetet genomfördes på uppdrag av Copperstone Viscaria AB.

Bilden länkar till en film som visar hur infarten till Viscariaområdet förbereds.