Stort intresse för kursen Tänk efter – var säker

I januari 2013 genomförde VSL kursen Tänk efter – var säker. Platsen var Alafors norr om Göteborg där Ale El stod som värd för kursen.

Kursen vänder sig till personal inom energibranschen. Syftet med kursen är att öka medvetenheten om arbetsmiljörisker och att bidra till en förbättrad säkerhetskultur i företagen. Målet är att få en ökad riskmedvetenhet bland deltagarna, vilket i sin tur kan leda till färre olyckor på arbetsplatserna.

Kursen blev snabbt fulltecknad och vi kunde tyvärr inte erbjuda plats till alla som ville vara med. De 107 deltagarna som var med denna gång kom från Ale El, Härryda Energi, Kungälv Energi, Lerum Energi, Vara Energi, Varberg Energi, Varbergsortens Elkraft och Västra Orust Energitjänst.

Tänk efter – var säker är en bra kurs som ger deltagarna tillfälle att reflektera över säkerheten i arbetsmiljön”, säger Stefan Brandt, VD för Ale El, som är en av initiativtagarna till kursen.