Tullverket beställer utveckling och utbildning

Tullverket stärker gränsskyddet med nya sensorsystem. VSL har fått i uppdrag att utveckla datorsystem för sammanställning och överföring av sensorinformation i tullens mätfordon. Uppdraget innehåller också utbildning av tullens personal i det nya systemet.