Samverkansseminarium 3 med Jordbruksverket i Stockholm

Den 23–24 oktober2012 genomfördes det tredje samverkansseminariet i projektet för förbättrad samverkan vid epizooti. Ett fyrtiotal deltagare representerade Jordbruksverket och länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Gotland, Södermanland, Västmanland, Värmland, Gävleborg och Stockholm med ansvar vid epizootiutbrott. Seminariet genomfördes i Stockholm.

VSL ledde seminariet och ansvarade för dokumentationen av erfarenheter och lärdomar.