VSL och MSB besöker IST och OCFRD i Orlando

I maj 2010 besökte representanter från VSL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
The Institute for Simulation and Training (IST) och
Orange County Fire Rescue Division (OCFRD) i Orlando, USA.
Temat för besöket var erfarenhetsåterföring och lärande med särskilt fokus på återkoppling efter övning och insats.

Anders Axelsson överlämnar MSB:s standar till professor J. Peter Kincaid vid the Institute for Simulation and Training, Unversity of Central Florida.

Vid studiebesöket vid Orange County Fire Rescue Division träffade vi bland annat Joe Donovan, som var med i övningsledningen vid den svensk-amerikanska räddningsövning som vi genomförde i Orlando år 2000.
På bilden ser vi från vänster Anders Axelsson och Bo Johansson från MSB, Joe Donovan, och Johan Jenvald från VSL.

På OCFRD fick vi prova ledningsträning och hade möjlighet att diskutera erfarenhetsåterföring och lärande.

Orange County Fire Rescue Division har de senaste åren arbetat aktivt för att minska riskerna för sin insatspersonal.
Ett led i detta arbete är en personaltablå som hjälper insatsledaren att ha noggrann kontroll på var han har sin personal under hela insatsen.