Analyser och utredningar

Vi utreder och utvärderar säkerhet och krishantering.

Analys- och utredningskatalog

VSL har genomfört ett flertal analyser och utredningar som ett led i systematiskt säkerhetsarbete. På denna sidan har vi samlat information om några av dessa.

Högt flöde

Utredning av konsekvenserna av stormen Hans

Utredningen dokumenterar hur stormen Hans påverkade vattenkraftverksamheten i Sverige och samt erfarenheter från hanteringen.

Elberedskap

Stärkt elberedskap

Företagen i elförsörjningen ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och ta fram beredskapsplaner för att stärka elberedskapen.

DSC_8101

Riskanalyser för elnät med Ale El

Riskanalys enligt Energimarknadsinspektionens krav

Kiruna

Varningssystem vid dammhaveri för Viscariagruvan

VSL har utrett behovet av varningssystem vid dammhaveri för Viscariagruvan i Kiruna.

Skärmbild 2022-12-16 115633

Utvärdering av Mjölby kommuns krishantering

Utvärdering av kommunens hantering i samband med att kommunen gick upp i krisledningsstab till följd av kriget i Ukraina.

Tidplan

Risk- och sårbarhetsanalys för Statkraft Sverige AB

VSL har hjälpt Statkraft Sverige AB att genomföra risk- och sårbarhetsanalys enlig kraven i elberedskapslagen.

Isolator

Risk- och sårbarhetsanalys för produktionsnät

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum Produktionsnät AB

M2-20

Riskanalyser för elnät med Ale El

Riskanalys enligt Energimarknadsinspektionens krav

ˆ

Utvärdering av hanteringen av Covid-19

Utvärdering av hanteringen av Covid-19 i Boxholms kommun

Covid-cell

Hanteringen av Covid-19

Utvärdering av kommuners hantering av Covid-19

aleel_rsa2020

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

Skogsbrandflyg

Skogsbränderna sommaren 2018 och dammsäkerheten

Skogsbränderna 2018 påverkade dammägare i Ljusnan. Det var fara för spridning av brand till kraftverk, begränsad framkomlighet och avstängda och brandskadade elledningar.

Flöde2000

Vattenhantering vid svåra situationer

Samverkan mellan dammägare om vattenhantering vid svåra situationer – juridiska och tekniska förutsättningar.

Vattenlackan-Boxholm-2018

Vattenläckan i Boxholm i december 2018

VSL har utrett hanteringen av vattenläckan i Boxholm i december 2018.

WS-i-Sveg

Utredning av skogsbranden 2018

Workshop i Sveg om lärdomar från skogsbranden i Hälsningland

fortum1

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum Sverige AB

Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum

Vallastaden

Expo Vallastaden: riskanalys och säkerhetsplan

Riskanalys och säkerhetsplan för bo- och samhällsmässan Vallastaden.

Oreälven (900x675)

Att varna allmänheten vid dammhaveri

Översikt av lagstiftning, rutiner och system för varning av allmänheten vid dammhaveri.

MGU-Norrkoping

MGU: bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

Myndighetsgemensam utvärdering av bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

Vattenläckan i Mjölby 2017

Vattenläckan i Mjölby 2016

Utvärdering av hanteringen av vattenläckan i Mjölby.

beredskapsprojektet

Samordnad beredskap

VSL hjälper elnätsägare att bygga upp samordnad beredskap för störningar.

lst

Kartläggning av krisberedskapsförmågan

VSL hjälper Länsstyrelsen i Östergötland att kartlägga kommunernas förmåga inom krisberedskapsområdet.

gasflaskor

Analys av olycks- och tillbudsrapporter

VSL hjälper Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med analys av olycks- och tillbudsrapporter.

foder

MGU: salmonella Mbandaka i foder

VSL stödjer myndighetsgemensam utvärdering av hanteringen av salmonella Mbandaka i foder

Pigs

MGU: kloramfenikolfynd i gris

Myndighetsgemensam utvärdering av kloramfenikolfynd i gris

rsa_lidingo_1

Kommunal risk- och sårbarhetsanalys

VSL hjälper Lidingö stad att analysera risker och sårbarheter.