Utredningar

Vi utreder och utvärderar säkerhet och krishantering.

Utredningskatalog

VSL har genomfört ett flertal utredningar som ett led i systematiskt säkerhetsarbete. I utredningskatalogen har vi samlat information om några av utredningarna.

ˆ

Utvärdering av hanteringen av Covid-19

Utvärdering av hanteringen av Covid-19 i Boxholms kommun

Covid-cell

Hanteringen av Covid-19

Utvärdering av kommuners hantering av Covid-19

Flöde2000

Vattenhantering vid svåra situationer

Samverkan mellan dammägare om vattenhantering vid svåra situationer – juridiska och tekniska förutsättningar.

Vattenlackan-Boxholm-2018

Vattenläckan i Boxholm i december 2018

VSL har utrett hanteringen av vattenläckan i Boxholm i december 2018.

WS-i-Sveg

Utredning av skogsbranden 2018

Workshop i Sveg om lärdomar från skogsbranden i Hälsningland

Oreälven (900x675)

Att varna allmänheten vid dammhaveri

Översikt av lagstiftning, rutiner och system för varning av allmänheten vid dammhaveri.

MGU-Norrkoping

MGU: bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

Myndighetsgemensam utvärdering av bekämpningen av mjältbrandsutbrottet 2016

Vattenläckan i Mjölby 2017

Vattenläckan i Mjölby 2016

Utvärdering av hanteringen av vattenläckan i Mjölby.

beredskapsprojektet

Samordnad beredskap

VSL hjälper elnätsägare att bygga upp samordnad beredskap för störningar.

lst

Kartläggning av krisberedskapsförmågan

VSL hjälper Länsstyrelsen i Östergötland att kartlägga kommunernas förmåga inom krisberedskapsområdet.

gasflaskor

Analys av olycks- och tillbudsrapporter

VSL hjälper Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med analys av olycks- och tillbudsrapporter.

foder

MGU: salmonella Mbandaka i foder

VSL stödjer myndighetsgemensam utvärdering av hanteringen av salmonella Mbandaka i foder

Pigs

MGU: kloramfenikolfynd i gris

Myndighetsgemensam utvärdering av kloramfenikolfynd i gris