Gränssnitt mellan sjöfartssimulator och CITE

Inom projektet IMPACT har VSL utvecklat gränssnitt för datainsamling mellan en av Chalmers sjöfartssimulatorer och CITE.

IMPACT är ett forskningsprojekt som utvecklar metoder och prövar ny teknik för att systematiskt värdera de säkerhetsrelaterade konsekvenserna av förändringar.
Efter sommaren skall en serie simulatorpass genomföras för att studera eftersök vid sjöolycka.