Risk- och sårbarhetsanalys för elnätet i Ale

VSL har stöttat Ale El i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys av elnät. Ale El äger elnätet i Ale kommun norr om Göteborg.
Vid ett seminarium den 11 juni redovisade VSL resultatet från årets risk- och sårbarhetsanalys för Ale Els ledningsgrupp.
Nyckeltal ur rapporten rapporterades också in till Energimarknadsinspektionen.

Alla ägare av elnät i Sverige är skyldiga att varje år genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och rapportera resultatet till Energimarknadsinspektionen.