Samverkansseminarium 2 med Jordbruksverket i Stockholm

Den 17–18 oktober2012 genomfördes det andra samverkansseminariet i projektet för förbättrad samverkan vid epizooti. Ett fyrtiotal deltagare representerade Jordbruksverket och länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Gotland, Uppsala, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med ansvar vid epizootiutbrott. Seminariet genomfördes i Stockholm.

VSL ledde seminariet och ansvarade för dokumentationen av erfarenheter och lärdomar.