Övning Knipan och Blåhaken

Övning Knipan och övning Blåhake genomfördes under tre dagar med personal från Sydkrafts Hydropowers driftcentral för vattenkraft. Åtta anläggningsingenjörer och fyra vakthavande ingenjörer övades på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften. Varje anläggningsingenjör fick hantera ett unikt scenario som var framtaget utifrån den övades kunskap och erfarenheter. Sydkraft Hydropowers vakthavande ingenjörer deltog även i en seminarieövning med syfte att öka deras förmåga att bedöma kritiska situationer och vidare hantering samt att lägga grunden för en likartad hantering av kritiska händelser.