CRISIS Research Workshop

Magnus Morin från VSL höll en presentation om övningsplanering och planeringssystemet CITE Planner vid CRISIS Research Workshop i Amsterdam som genomfördes den 12-14 september, 2011.

Presentationen berörde hur komplexitet kan varieras via ett planeringssystem för att skapa krisövningar med olika svårighetsgrader. Presentationen var en aktivitet i CRISIS-projektet, som stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.

Läs mer om projektet.