Expo Vallastaden: riskanalys och säkerhetsplan

I Vallastaden i Linköping har ett fyrtiotal byggherrar byggt en helt ny stadsdel. Stadsdelen är också platsen för en bo- och samhällsmässa som visar på nya sätt att bygga en stadsdel.

Under Expot kan besökare flanera runt i Vallastaden, där många redan har flyttat in i sina nya bostäder, och besöka ett 80-tal hemutställningar som bjuder på nya och smarta bostadslösningar. Hela stadsdelen inbjuder till möten mellan människor.

VSL har hjälpt Expobolaget och Linköpings kommun med framtagning av en riskanalys och en säkerhetsplan för bomässan. VSL har även hjälpt till med framtagning av säkerhetsinstruktioner för personal och funktionärer hos Expots deltagare och partners. VSL har bemannat rollen som stabschef i Expots operativa ledningsgrupp.