VSL och abata: Samarbete kring arbetsmiljö och säkerhet

Med syftet att kunna erbjuda våra kunder tjänster inom området skydd mot hot och våld och hjärt- lungräddning, samarbetar VSL med abata i Linköping. Samarbetet breddar VSL:s verksamhetsområde inom arbetsmiljö och säkerhet.