Krisinformationsutbildning med Lidingö stad

Lidingö stad har utvecklat sin krisinformationsfunktion. Den 15 februari höll VSL en utbildning för den personal som ska bemanna funktionen i händelse av en kris.

Under utbildningen fick deltagarna information om stadens övergripande krisorganisation och om resultatet från stadens risk- och sårbarhetsanalys. Deltagarna fick också en genomgång av rollkort och checklistor för varje befattning.