Presentation vid ISCRAM 2007

Docent Johan Jenvald presenterade en rapport vid ISCRAM 2007, den årliga konferensen för the International Community on Information Systems for Crisis Response and Management. Titeln på rapporten är Simulation as Decision Support in Pandemic Influenza Preparedness and Response. Rapporten beskriver forskning inom det gemensamma forskningsprojekt som VSL Research Labs och Linköpings universitet bedriver på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Läs mera om projektet och rapporten.