Inbjuden talare vid internationell konferens i Nederländerna

Den 1 september genomförde inrikesministeriet i Nederländerna en internationell konferens med syfte att utbyta erfarenheter kring större nationella och internationella krisövningar.

Johan Jenvald, VD för VSL, var inbjuden talare vid konferensen och presenterade hur datorstödd träning och debriefing kan öka värdet av genomförda övningar.

Efter presentationen hölls en workshop där Johan Jenvald och Martijn Boosman från E-Semble visade exempel på hur CITE® och CrisisSim har gett stöd till planering, genomförande och uppföljning vid ett antal större övningar under året. Johan och Martijn visade exempel från Bonfire-övningen i Nederländerna och Casalvolone-övningen i Italien.

Konferensen genomfördes i Amsterdam Arena och samlade delegater från 21 nationer.