Beredskapsövning vattenkraft

Den 15 oktober 2014 genomfördes den första pilotövningen i Elforskprojektet för att vidareutveckla dammägares övningar för hantering av allvarliga händelser vid dammanläggningar. E.ON Vattenkraft i Sverige AB var värd för pilotövningen som genomfördes i Sundsvall med ett trettiotal deltagare. Syftet med övningen för E.ON var att vidmakthålla och utveckla krishanteringsförmågan inom vattenkraftverksamheten.

Syftet med pilotövningen för Elforskprojektet var att pröva de planeringsdokument och checklistor som tagits fram i projektet i praktiken. Erfarenheterna från pilotövningen ligger till grund för justeringar i underlaget inför pilotövning 2 som genomförs i januari 2015.