IMPACT – uppstartsmöte i Göteborg

IMPACT är ett EU-projekt som skall utveckla riktlinjer och metoder för träning av sjöfartens aktörer i olika scenarion. Deltagarna i projektet kommer från Sverige, Frankrike och Tyskland. Projektet strävar efter att förändra synen på säkerhet till sjöss, från riskminimering till ett aktivt förebyggande arbete. Projektet, som löper under två år, kommer att genomföra scenariobaserade studier i Europas största sjöfartssimulator som finns på Chalmers i Göteborg.