Workshop om krishantering med Hyresbostäder i Norrköping

Den 24 maj, 2012 genomförde Hyresbostäder i Norrköping en workshop om krishantering. Workshopen bestod av en kombination av föredrag och grupparbeten kring ett scenario med målet att kartlägga de funktioner och roller som behövs för att hantera större kriser.


Deltagarna fick en beskrivning av företagets TiB-funktion och ta del av praktiska erfarenheter från hanteringen av kritiska händelser. Bilden visar när Anders Nygren från VSL berättar om räddningstjänstens erfarenheter från hanteringen av större kriser.


VSL ledde planeringen och genomförandet av workshopen och dokumenterade resultatet.