Katastrofmedicinexperter från Italien besöker VSL

Som en viktig del av analysen och utvärderingen av Casalvolone-övningen deltog katastrofmedicinexperterna Pier Luigi Ingrassia och Federico Prato från Universitetet i Milano i den slutliga sammanställningen av medicinska data tillsammans med Magnus Morin och Johan Jenvald från VSL.

Resultatet från den medicinska utvärderingen och värderingen av de medicinska insatserna kommer att presenteras med hjälp av CITE® under The 3rd Mediterranean Emergency Medicine Congress in Nice, France, September 1-5, 2005.