VSL stärker det systematiska säkerhetsarbetet

VSL är ett kunskapsföretag som hjälper företag och myndigheter att utveckla och genomföra systematiskt säkerhetsarbete. Våra konsulter medverkar i ledande och stödjande roller beroende på kundernas behov och önskemål.

Krisberedskap

VSL utvecklar organisation och arbetssätt för att hantera störningar och kriser i verksamheten. Vi hjälper till med att utforma rutiner, träna personalen och utvärdera krishantering. Läs mer om krisövningar, krisplaner, utbildning och utredningar.

Riskhantering

VSL hjälper till att kartlägga och hantera osäkerheter som påverkar verksamhetens mål. Vi leder riskanalyser, föreslår åtgärder för riskhantering och tar fram åtgärdsplaner och uppföljningsrutiner. Läs mer om riskanalys och riskhantering.

Säkerhet

VSL hjälper organisationer att skydda sina värden – information, personal, anläggningar, processer. Läs mer om NIS-anpassning, säkerhetskydd och kontinuitetshantering.