VSL och CITE på symposium i Nederländerna

VSL medverkade i ett symposium om nätverksbaserad krishantering som organiserades av det nederländska försvaret på Oranjekazerne i Schaarsbergen den 16 november. Vid symposiet demonstrerade vi CITE Communicator, som är lösningen för realtidsföljning och loggning av mobiltelefonkommunikation vid övningar.

I demonstrationen medverkade även Martijn Boosman från vår nederländska partner E-Semble.