VSL-forskare leder session om datorstödda krisövningar vid ISCRAM 2007

ISCRAM 2007, International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, äger rum den 13 till 16 maj 2007 i Delft i Nederländerna. Johan Jenvald är ordförande för specialsessionen om datorstödda krisövningar.

Konferensen innehåller 27 olika specialsessioner under det gemensamma temat intelligenta system för krishantering. En nyhet är att programkommittén vill ha fler bidrag i form av uppsatser, presentationer och demonstrationer som beskriver de praktiska erfarenheterna från området. Därför önskar man både traditionella vetenskapliga uppsatser och presentationer och demonstrationer. Sista datum för att skicka in ett bidrag är den 15 januari 2007.

VSL och programkommittén för ISCRAM hälsar er varmt välkomna till ISCRAM 2007.

Läs mer om forskning och utveckling vid VSL och om våra publikationer.