AAR-seminarium med MSB

Den 6 december 2012 genomförde VSL ett seminarium om After-Action Review hos MSB i Karlstad. Under seminariet redovisade VSL resultat från förstudien om AAR samt diskuterade praktiska förutsättningar för att införa After-Action Review för att stärka erfarenhetsåterföring och lärande i operativa insatsorganisationer. Seminariet leddes av Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL.