Utvecklingsdag med Hyresbostäders krisgrupp

Hyresbostäder i Norrköping AB förvaltar och utvecklar fastigheter och är en stor hyresvärd i Norrköpings kommun. Företaget har en dygnet-runt-organisation för att hantera situationer från oönskade händelser till allvarliga samhällsstörningar och kriser. En del i denna organisation är företagets krisgrupp, som övar regelbundet för att vidmakthålla och utveckla sin krishanteringsförmåga.


Den 22 maj, 2018 samlades krisgruppens medlemmar för en utvecklingsdag i Idrottens hus i Klockaretorpet i Norrköping. Under första delen av dagen fick medlemmarna i krisgruppen utveckla sina funktionskort och checklistor. Under den andra delen av dagen genomfördes en startövning för att testa nya planer och rutiner.