Övning Viktoria

Övning Viktoria genomfördes den 4-5 oktober 2022 vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige. Under 4 övningspass övade 12 driftledare och 4 vakthavande ingenjörer på att hantera kritiska händelser med stöd av handlingsplanerna i den övergripande beredskapsplanen (ÖBP). Varje övningsscenario var anpassat för respektive driftledare med utgångspunkt från deras ordinarie operativa uppgift samt deras tjänstgöringstid och operativa erfarenhet.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.