Forskning och utveckling

Vi tar fram ny kunskap och skapar praktiskt användbara lösningar.

Uppdrag och samarbeten

Vi arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med universitet, myndigheter och företag. På så sätt kan vi både bidra till ny kunskap och stärka vår position som kunskapsföretag.

Tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners jobbar vi systematiskt med utmanande utvecklingsfrågor. Våra roller växlar: utvecklare, projektledare, expert, lärare. Det är behoven som styr och resultatet som räknas.

Exempel på uppdrag inom forskning och utveckling

  • Metod- och teknikutveckling: Elnätsföretags besiktning och bildhantering med egna drönare
  • Metodutveckling: Vattenhantering i reglerade vattendrag vid svåra situationer
  • Metodutveckling: Myndighetsgemensam utvärdering av samordnade insatser
  • Forskning: CRISIS – Simuleringsbaserat träningssystem
  • Forskning: IMPACT – Träningsmetoder för sjöfart
  • Forskning: Simulering och visualisering av insatser med militära och civila enheter
  • Systemutveckling: CITE – Webbaserade verktyg för krisövning