CITE® för uppföljning av internationella insatser

Den 6 oktober besökte VSL chefen för arméns taktiska kommando general Anders Brännström i Uppsala. Vid mötet demonstrerade Johan Jenvald och Lars Andersson hur CITE® kan stödja uppföljning av internationella insatser. Under besöket diskuterades hur erfarenheter från genomförda missioner skall tas tillvara för att förbereda insatsförbanden för framtida missioner.