Leverans av träningsanläggning till Holland

Efter offentlig upphandling i juni 2005 valde Vägverket i Nederländerna att låta E-Semble och VSL leverera det nya systemet för träning av trafikledningsoperatörer. Träningsanläggningen levererades den 2 september 2005 till Vägverket i Nederländerna. Den första övningen i anläggningen kommer att ske den 7 september 2005.

Vid leveransen deltog bland annat projektledare Peter Hoernig, Rijkswaterstaat, CEO, Martijn Boosman, E-Semble, och VD Johan Jenvald, VSL.