Ramavtal med Ale El

Ale Elförening och VSL har tecknat ramavtal om konsultstöd för systematiskt säkerhetsarbete.
Ramavtalet gäller från den 20 december 2010 och omfattar bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplanering, utbildning och krisövningar.

Ale Elförening är ett medlemsägt nätbolag som distribuerar elenergi till Ale kommun och delar av Lilla Edets kommun norr om Göteborg.

På bilden ses Stefan Brandt, VD för Ale Elförening och Johan Jenvald VD för VSL.