Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 24 november 2011 ledde VSL ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område. Årets tema var risk- och sårbarhetsanalys.

VSL presenterade Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys och medlemmarna diskuterade gruppvis sårbarheter och åtgärder för ökad robusthet. Eftermiddagspasset ägnades åt sociala risker och dess påverkan på samhället. Medlemmarna utbytte erfarenheter om vad som gjorts och görs för att minska sociala risker inom respektive verksamhetsområde.

Bilden visar Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt som inledningstalar vid seminariet.