KSU och VSL tecknar avtal

Avtalet innebär att VSL hjälper Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) att utveckla sin utbildningsverksamhet.

KSU är ett företag ägt av svensk kärnkraftindustri. Bland ägarna finns Ringhals AB, Barsebäck Kraft, OKG AB och Forsmarks Kraftgrupp AB.

KSU:s vision är att erbjuda kärnkraftverken utveckling och helhetslösningar inom utbildningsområdet. KSU ska kompetenssäkra kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal och även kunna erbjuda simulatorutnyttjande för forskning, verifiering och validering.