Utredning av konsekvenserna av stormen Hans

I början av augusti 2023 drabbades stora delar av Sverige av stormen Hans. SMHI utfärdade varningar på röd och orange nivå för översvämning och höga flöden i delar av mellersta Sverige. Lokala skyfall och stora nederbördsmängder skapade allvarliga problem i flera älvar och vattendrag. I början av oktober hade de fem största försäkringsföretagen fått in närmare 8 400 skadeanmälningar avseende försäkrad egendom och beräknade då att skadebeloppet för stormen Hans kommer att uppgå till 1 miljard kronor. Även skog för hundratals miljoner kronor stormfälldes, framför allt i norra Västerbotten.

Syftet med utredningen var att dokumentera hur stormen Hans påverkade vattenkraftverksamheten i Sverige och att ta tillvara erfarenheter från hanteringen av stormen. Utredningen redovisar vilka faktorer som deltagarna i hanteringen har uppfattat som avgörande, samt dokumenterar styrkor och förbättringsförslag i hanteringen av stormens konsekvenser.