Träning och utvärdering av informationshantering vid en kritisk händelse

Den 30 maj presenterade Magnus Morin, forsknings- och utvecklingschef vid Visuell Systemteknik en forskningsrapport vid SimSafe-konferensen i Linköping. Föredraget beskrev hur CITE®-metoden kan användas för att träna och utvärdera hanteringen av intern och extern information vid en kritisk händelse inom kraftindustrin.