Övning med TiB-grupp

Övning Balthazar genomfördes för Hyresbostäders TiB-grupp den 29 maj 2024.
Övningen var en seminarieövning som kombinerade utbildande föredrag och scenariobaserade diskussioner kring två inträffade händelser.

Dagen började med att VSL höll en presentation om Hyresbostäders krisorganisation samt TiB:s roll och ansvar. VSL berättade också om blåljusmyndigheternas rollfördelning vid olika typer av kritiska händelser. Efter lunch berättade Norrköpings kommun om sin TiB-funktion, som nu varit i drift under ett år.

Två skarpa händelser användes som scenarion under övningen. Det första scenariot var en större radhusbrand och det andra var en avspärrning och evakuering av hyresgäster efter att en termosbomb hittats vid entrén till en av företagets hyresfastigheter.

VSL ansvarade för övningsplanering, övningsledning, dokumentation, utvärdering och rapportskrivning.