Säkerhetsskydd

Vi hjälper till att säkerhetsskydda verksamheten.

Skydd av Sveriges säkerhet

VSL hjälper verksamhetsutövare att bedöma behovet av säkerhetsskydd och att bygga upp det säkerhetsskydd som behövs.

Säkerhetsskydd ska skydda säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot. Säkerhetsskyddslagen gäller den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Exempel på uppdrag inom säkerhetsskydd

  • Metod- och processtöd vid säkerhetsskyddsanalys
  • Rutiner för informationsklassificering och indelning i säkerhetsskyddsklass
  • Rutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
  • Säkerhetsarkiv – funktion och implementering
  • Kravanalys för informationssystem
  • Process för upphandling inom säkerhetsskyddad verksamhet (SUA)
  • Information till leverantörer inför säkerhetsskyddad upphandling
  • Befattningsanalys
  • Rutiner för säkerhetsprövning av anställda och uppdragstagare