Astor 1.6

Astor version 1.6 är tillgänglig.
Astor är vårt verktyg för övervakning och uppspelning av kommunikation
under övningar. Med hjälp av Astor kan instruktörer och övningsledare
följa och styra övningarna. Astor version 1.6 har förbättrat nätverksstöd
med SSH och ett nytt grafiskt användargränssnitt.

Läs mer om Astor och hur Astor stödjer
vår kommunikationslösning CITE® Voice-Link.