Övning med Linköpings krishanteringsråd

Den 11 oktober genomförde VSL en heldagsövning med Linköpings krishanteringsråd. Temat för övningen var pandemi. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om seminarieövningen med Linköpings krishanteringsråd.