MSB-seminarium: Att lära av räddningsinsatser – från teori till praktik

Den 9 och 10 september deltog VSL vid MSB:s seminarium om att lära av räddningsinsatser. Magnus Morin, VSL (till vänster i bilden) höll ett föredrag om forskning och teorier kring lärande av insats. Värd och ordförande för seminariet var Thomas Gell, MSB (till höger).

Seminariet var ett bra tillfälle för såväl operativ personal som för forskare att utbyta erfarenheter. Magnus Morin beskrev särskilt metoder för erfarenhetsåterföring och lärande som fungerar på flera organisatoriska nivåer (från återkoppling i den lilla gruppen efter insats till myndighetsgemensam utvärdering).