VSL och Green leder SecNet-seminarium

Krishantering i teori och praktik var temat för SecNets årliga nätverksträff. Denna träff var den 14:e i ordningen och leddes av Johan Jenvald från VSL och Magnus Nilsson och Peter Backström från Green Empowerment. Nätverksträffen hölls den 17-18 februari på fartyget Birka Paradise.

SecNet är ett nätverk för diplomerade säkerhetschefer som regelbundet träffas kring säkerhetsrelaterade ämnen.