Inbjuden talare vid internationell konferens

Inrikesministeriet i Nederländerna bjuder in Dr. Johan Jenvald, VD för VSL att tala om datorstödd träning och uppföljning vid den internationella konferensen: The Bonfire Experience. Johan Jenvald kommer dessutom att tillsammans med Martijn Boosman, E-Semble bv och Bo Johansson från Räddningsverket leda en workshop om övningsledning, uppföljning och utvärdering. Konferensen äger rum den 1 september i Amsterdam ArenA, Nederländerna.