Uppsats till ISCRAM 2007

Magnus Morin och Johan Jenvald är medförfattare till en forskaruppsats som kommer att presenteras vid ISCRAM 2007—den årliga konferensen om informationssystem för krishantering. ISCRAM 2007 hålls i Delft i Nederländerna den 13–16 maj.

Läs mer om uppsatsen Simulation as Decision Support in Pandemic Influenza Preparedness and Response.

Uppsatsen rapporterar forskningsresultat från projektet Modellering och simulering av smittspridning i lokalsamhällen som finansieras av Krisberedskapsmyndigheten.