Övning Lina—Linköpings kommun övar krishantering

Den 23 maj genomförde Linköpings kommun övning Lina. Den här gången var det Miljökontoret som stod i fokus för övningen.

Miljökontorets prsonal fick öva att hantera tre olika kritiska händelser under dagen. För att klara detta organiserade Miljökontoret sin krisgrupp. Miljöskyddsinspektörer skickades ut till olika platser i kommunen för att samverka på plats med personal från Räddningstjänsten och Tekniska verken.

Kommunens säkerhetschef och ansvariga politiker informerades fortlöpande om händelseutvecklingen med hjälp av informationssystemet ISAK.

Information till allmänheten sammanställdes på Miljökontorets hemsida och på kommunens akutsida. En presskonferens hölls på eftermiddagen i Stadshuset där händelserna beskrevs och genomförda och planerade åtgärder redovisades.

Övningens händelseförlopp registrerades i detalj med hjälp av CITE Observer och CITE Communicator och nu vidtar analys och utvärdering av övningen.

Läs mera om övning Lina.