Pilotövning 2 i Energiforskprojektet

Den 16 januari 2015 genomfördes den andra pilotövningen i Energiforskprojektet för att vidareutveckla dammägares övningar för hantering av allvarliga händelser vid dammanläggningar.

Vattenfall var värd för pilotövningen som genomfördes i Luleå med 18 deltagare. Syftet med övningen för Vattenfall var att vidmakthålla och utveckla krishanteringsförmågan inom vattenkraftverksamheten.

Syftet med pilotövningen för Energiforskprojektet var att pröva de planeringsdokument och checklistor som tagits fram i projektet i praktiken.