Resultatseminarium med Jordbruksverket i Jönköping

Den 10–11 december 2013 genomfördes det andra resultatseminariet i projektet för förbättrad samverkan vid epizooti. Ett fyrtiotal deltagare representerade Jordbruksverket och länsstyrelserna i södra Sverige med ansvar vid epizootiutbrott. Seminariet genomfördes i Jönköping.

Bilden visar några av deltagarna som provar ett nytt datorbaserat utbildningsmaterial som tagits fram inom projektet.

VSL fungerade som moderator vid seminariet och dokumenterade diskussionerna efter varje resultatredovisning.