Kontinuitetshantering

Vi hjälper till att säkra verksamhetens kontinuitet.

Kritiska verksamheter måste fungera

VSL hjälper till att identifiera verksamhetskritiska processer, formulera mål för kontinuitet och utveckla strategier och lösningar för att nå målen. Kontinuitetshanteringen ska säkra att verksamheter kan leverera sina produkter och tjänster även när det inträffar störningar.

Våra konsulter ser till att de valda lösningarna kan implementeras och upprätthållas genom ett systematiskt arbetssätt.

Exempel på uppdrag

  • Kontinuitetsrutiner vid driftcentralfunktion för vattenkraft
  • Säker drift av vattenkraftanläggningar under störda förhållanden
  • Avtal och information vid krigsplacering av egen personal och entreprenörer
  • Pandemiplanering för energiföretag