Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 28 november 2014 genomfördes ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område.

Temat för årets seminarium var medlemspresentationer och samverkan. Borgmästare Helena Balthammar hälsade välkommen och betonade vikten av privat-offentlig samverkan i sitt inledningsanförande. Säkerhetschef Johan Edwardsson beskrev sin syn på säkerhetsarbetet i Linköpings kommun och tog upp aktuella ämnen och utmaningar inför 2015.

På bilden ses borgmästare Helena Balthammar vid inledningen av seminariet. VSL deltog i planeringen samt ansvarade för genomförande och dokumentation av seminariet.